Få hjælpen lokalt på Fyn

De fleste vil nok komme i den situation engang, at de står tilbage med et dødsbo. Det skal tømmes, rengøres og måske sælges videre. Men hvordan griber man lige den situation an? Det kan også være der er nogen fra den tilbageværende familie, der ønsker at flytte ind?

Hvad ønsker i som familie?

Der er mange måder det kan gøres på. Men det vigtigste er, at I alle er med på hvad der sker og har det godt med det. Hvis I vil af med dødsboet, så hurtigt og effektivt som muligt, uden at skulle gøre yderligere, er der en god mulighed for jer. Opkøb af dødsbo er der firmaer, der står for. Så vil firmaet komme ud og vurdere dødsboet og give jer en rimelig pris. Hvis I tager imod tilbuddet, er der ikke mere I behøver at gøre. Så er dødsboet firmaets. I kan også vælge kun at sælge dele af dødsboet, hvis I gerne selv vil stå for oprydningen.

Få besøg af en marskandiser

Hvis I ønsker at beholde dødsboet, kan I overveje om I skal have en marskandiser forbi. Er der ting som I ved I ikke vil beholde? Så kan I tage en snak med marskandiseren og forhandle til en rimelig pris, for begge parter. Derefter vil marskandiseren så tage genstandene, der er købt af jer, med tilbage til sin butik. Her bliver genstandene så solgt videre, blandt marskandiserens andre varer i butikken. Det kan være alt lige fra møbler til bøger og det der imellem.

Familietid er en vigtig prioritering

Tag jer god tid til at overveje hvilke muligheder, der går bedst overens med jeres ønsker i familien. Der kan være mange minder gemt i dødsboet, der er værd at sætte lidt ekstra tid af til, at kigge på og mindes. Gør hele situationen til en så god oplevelse som muligt, for hele familien.