Forbered dig til fremtidens skybrud

Tendensen er tydelig: I fremtiden vil voldsomme skybrud blive mere og mere hyppige. Det eneste vi kan gøre for at bremse tendensen, er at sænke vores udledningen af drivhusgasser, og ellers er det bare med at forberede sig på det værste. Og begge dele er vigtige.

Med separatkloakering kan du undgå uheldige situationer

I et normalt/traditionelt kloaksystem blandes toiletskyl med regnvand i de samme kloakrør. Det indebærer en væsentlig risiko for overløb, når voldsomme vandmasser skal ned i kloaksystemet, og mildest talt ulækkert vand kan flyde over og komme op på veje og ned i din kælder og ud i sårbare vandløb mm. En ret effektiv løsning på overløbsproblematikken er heldigvis ved at brede sig rundt omkring i landet: Separatkloakering. Som navnet antyder, separeres regnvand fra husenes spildevand, så de to ”vandtyper” har hvert deres kloakrør, og de ikke blandes.

LAR-løsninger sænker presset på kloakken

En anden effektiv og mere proaktiv løsning på oversvømmelsesproblematikker er de såkaldte LAR-løsninger. LAR kan stå for enten Lokal Afledning af Regnvand eller (den lidt nyere udgave) Lokal Anvendelse af Regnvand, men konceptet er grundlæggende det samme, uanset, hvilke ord man bruger. Ved at anlægge forskellige, ofte kreative løsninger som søer, regnvandsbassiner, legepladser og meget andet kan man skabe naturlige steder, hvor overfladevandet kan samles i stedet for at løbe ned i alverdens kældre. Og du kan også lave små, effektive løsninger på din egen grund. Få hjælp til separatkloakering og lar løsninger her. På det nationale KAMP-værktøj (link her: https://kamp.klimatilpasning.dk) kan du se, om din grund er i farezonen ved f.eks. en såkaldt tiårshændelse.

Kræv løsninger af dine lokalpolitikere

Hvis du har observeret vedvarende problemer med oversvømmelse i et område, vil det være en rigtigt god idé at tage kontakt til lokalpolitikere, særligt dem med tilknytning til evt. klima- og planafdelinger i kommunen og præsentere problemet og høre, om det kan løses.